Ads

PhD Noodmaatregelen Bij Dijkdoorbraken Met Militaire Middelen

A fully-funded PhD fellowship in remote sensing is available at Delft University of Technology. Applications will be evaluated on a continuous basis.

You are looking at a vacancy text originally drafted in Dutch.

Parts may be available in English!

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) legt zich toe op internationaal toonaangevend onderzoek en onderwijs op het gebied van weg- en waterbouw, technische aardwetenschappen, verkeer en vervoer, watertechnologie en deltatechnologie. Het onderzoek beslaat wereldwijde maatschappelijke vraagstukken en is nauw verweven met zowel onderwijs als het werk van een breed scala aan kennisinstituten. CiTG vindt dat Open Science deze doelstellingen helpt verwezenlijken en ondersteunt haar wetenschappers bij het integreren van Open Science in de onderzoekspraktijk. De faculteit CiTG bestaat uit 28 secties verdeeld over de 7 afdelingen: Materials Mechanics Management & Design, Engineering Structures, Geoscience and Engineering, Geoscience and Remote Sensing, Transport & Planning, Hydraulic Engineering en Watermanagement.

Binnen de afdeling Hydraulic Engineering werken ongeveer 40 stafleden, werken 100 promovendi aan hun promotieonderzoek en studeren jaarlijks 130 Master studenten af. De afdeling bestaat uit vijf secties. Deze postie valt onder de sectie Hydraulic Structures and Flood Risk (HSFR). HSFR richt zich in haar onderzoek en onderwijs op waterbouwkundige constructies zoals waterkeringen, dijken, tunnels etc. Hiernaast ontwikkelt de sectie methoden voor probabilistisch ontwerp en analyse van overstromingsrisico's. De sectie bestaat uit n fulltime leerstoel: Integrale Waterbouwkunde (prof. Jonkman) en de parttime leerstoel: Risico-optimalisatie/Waterveiligheid (prof. Kok) en heeft ongeveer 9 fte aan stafleden. Het onderzoek is deels internationaal gericht en zodoende zijn de wetenschappers regelmatig in het buitenland voor projecten en veldwerk

In november 2016, vond in het kader gentensiveerde samenwerking tussen Defensie en de partners in de veiligheidsketen de grootschalige watersnoodoefening Waterwolf rondom Marken plaats. Het scenario: een dijkdoorbraak in combinatie met hoogwater op het Markermeer en extreme neerslag. Defensie zette veel mankracht en materieel in, onder meer om te helpen bij evacuaties, dijkinspectie en dijkversterking. Wat Defensie nog ontbeert zijn goede middelen om een nakende dijkdoorbraak te vertragen dan wel te voorkomen. Tijdens deze oefening is gexperimenteerd met een technische oplossing waarbij in potentie een gat (bres) in de oever gedicht wordt door middel van het gedeeltelijk afzinken van pontons van een vouwbrug. Deze technische oplossing, momenteel bekend onder de naam BresDefender, bleek goed te werken. Wat echter nog ontbreekt, is de wetenschappelijke onderbouwing en gevalideerde kennis van de praktische bruikbaarheid en de uitvoeringswijze.

Organisatie en inbedding

De aanstelling vindt plaats bij de TU Delft, waarbij de kandidaat in deeltijd werkt vanuit een standplaats van defensie (Breda, Den Helder of Utrecht). Het begeleidingsteam bestaat uit wetenschappers van TU Delft (Bas Jonkman en Bas Hofland) en Defensie (Edwin Dado en Alexander Schmets). Voor deze promotieplek is de beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bas Hofland, universitair docent, e-mail: b.hofland@tudelft.nl. Met vragen over de inbedding van het project binnen de defensieorganisatie kunt u contact opnemen met de heer Dado, universitair hoofddocent, e-mail: e.dado@mindef.nl. Voor vragen over de selectieprocedure kun je terecht bij Barbara Tabak, HR adviseur, e-mail: b.c.tabak@tudelft.nl.


Summary:

Get latest scholarships via your email! It's free!
Remember to check your email and active the subscription.
You can unsubscribe any time.
Copyright © 2015 HuntScholarship.com. All Right Reserved.